Zakonski i podzakonski akti


Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju 


Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe

Statut Dječjeg vrtića "Srednjaci", 2022.

Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba
     - III. dodatak Kolektivnom ugovoru, 15. 12. 2023.

Pravilnik o radu 
     - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu- 2023.
     - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu - 2018.
     - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu - 2017.
     - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu - 2016.
     - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu - 2015.
     - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu - 2014.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Srednjaci

Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Srednjaci

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe 

Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Kućni red Dječjeg vrtića Srednjaci


Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Dječjeg vrtića Srednjaci za 2022. godinu


Procedura o provođenju mjera naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2024.

Odluka o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda

Pravilnik o korištenju sustava video nadzora

 


Ispiši stranicu