Javna nabava


Odluka o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave

Plan nabave za 2023. godinu pogledajte ovdje.

Na temelju  članka 80. stavka 2. Točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dječji vrtić „Srednjaci“ Zagreb, Vladimira Filakovca 2 ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi  (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja  i podugovaratelja potencijalno odabranog ponuditelja).

Registar ugovora 2023.


Ispiši stranicu