Priručnik o prehrani djece predškolske dobi

 

"Prehrambeni standard za planiranje prehrane djece u dječjim vrtićima" - jelovnici i normativi
Preporuke i smjernice za stručnjake koji rade na planiranju i pripremanju prehrane djece u dječjem vrtiću.

  Promocija priručnika održana je 19. prosinca 2007. godine u hotelu International, Miramarska 24, u Zagrebu.

  Nakladnik priručnika je:
  Hrvatska udruga medicinskih sestara- Podružnica medicinskih sestara dječjih vrtića grada Zagreba
  Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport-sektor predškolski odgoj.

  Urednice:
  Ljiljana Vučemilović, viša medicinska sestra, dječji vrtić ''Sunce'', Zagreb
  Ljuba Vujić Šisler, viša medicinska sestra, dječji vrtić ''Srednjaci'', Zagreb

Cilj novih prehrambenih standarda je:

Planiranje, provođenje i praćenje prehrane djece u dječjem vrtiću, te uvođenje i primjena suvremenih standarda za planiranje prehrane djece u dječjim vrtićima koje uvažavaju aktualne/stručne stavove mjerodavnih institucija koje se bave prehranom djece.
Istovremeno s radom skupine stručnjaka na izradi priručnika i jelovnika radilo je povjerenstvo Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi na izmjenama i dopunama Programa mjera zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima - novim smjernicama i preporukama.

Kome je priručnik namjenjen?

Priručnik je prvenstveno namijenjen stručnjacima koji skrbe o zdravlju i prehrani djece u dječjim vrtićima, ali i svim drugim djelatnicima dječjih vrtića i sličnih dječjih ustanova.
Svojim sadržajem može poslužiti u radu pedijatrima i liječnicima obiteljske medicine, koji skrbe o djeci predškolske dobi u sklopu savjetodavnog rada s roditeljima, a vezano uz prehranu djece.
Mogu ga koristiti i djelatnici u odgojno – obrazovnim i zdravstvenim ustanovama/školama, učeničkim domovima, dječjim bolnicama i dječjim domovima koji skrbe o prehrani djece.
Namjenjen je i studentima predškolskog odgoja koji se pripremaju za rad s djecom predškolske dobi kako bi na svoj posao došli s izvjesnim predznanjem o očuvanju zdravlja djece, gdje prehrana ima važnu ulogu.

Koji je cilj i svrha priručnika ?

Cilj nam je da se usvoje, prakticiraju i primjenjuju znanja iz priručnika, te adekvatno i sigurno provode u praksi, na zadovoljstvo svih, a prvenstveno na korist djece i njihovih roditelja s kojima surađujemo od upisa djeteta u vrtić do polaska u školu.
Kako bismo stručno, kvalitetno i kontinuirano skrbili o zdravlju djece danas, a posljedično odraslih u budućnosti, naši eminentni stručnjaci (oko 40 stručnjaka) iz različitih područja medicine i skrbi o zdravlju i prehrani djece, te odgoja i obrazovanja, dali su najnovija stručna mišljenja, preporuke i opservacije kroz različite segmente rada, a s ciljem usvajanja pravilnih prehrambenih navika, stavova i zdravog načina življenja, te smanjenja učestalosti posljedica nepravilne/deficitarne prehrane.

Naglasak je na multidisciplinarnom pristupu u prehrani djeteta i ulozi svih zaposlenih u procesu. Iz ovog važnog segmenta nitko nije izuzet od odgovornosti u odnosu na dijete, njegove potrebe i prava. Dapače, svi zaposleni su odgovorni, svatko za svoj dio rada i djelovanja u odnosu na dijete, njegovo ponašanje, navike, stavove i njegovo zdravlje općenito, što je vidljivo i iz stručnih opservacija u priručniku.
Posebna pozornost posvećena je prehrani djeci sa zdravstvenim posebnim potrebama, te njihovom pravu na pravilnu prehranu i cjelovit rast i razvoj.

Prava djece i raspodjela priručnika

Priručnik je tiskan u pet tisuća primjeraka i podijeljen svim dječjim vrtićima i drugim dječjim ustanovama diljem Republike Hrvatske, kako bi sva djeca imala:

  • jednaka prava i mogućnosti na zaštitu i unapređenje zdravlja tj. pravilnu, prehranu, bolju, zdraviju i sretniju sadašnjost ali i budućnost 
  • da svako dijete jede kvalitetnije, raznovrsnije, količinski dovoljno, te da je hrana koju jede kontrolirana u stručnim institucijama
  • da sva djeca usvajaju pozitivne prehrambene navike od najranije dobi – izgrađuju i usvajaju ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA
  • da se smanji broj djece s poremećajima vezanim za nepravilnu prehranu (pretilost, gojaznost, bolesti metabolizma i ostale bolesti vezane uz nepravilnu prehranu), a koje se javljaju u kasnijoj životnoj dobi i bitno narušavaju kvalitetu života

Ispiši stranicu