Održane edukacije

Edukaciju iz područja "Odgoj za održivi razvoj" uspješno smo provodili od 2008. godine, kroz dvije generacije, a u nju je bilo uključeno 50-ak odgajatelja i stručnih suradnika iz cijele Hrvatske.

Prvi ciklus seminara ( 2008. i 2009. ) su polazili odgajatelji i stručni suradnici iz dječjih vrtića Grada Zagreba.
U drugi ciklus ( 2010. i 2011. ) su se uključili odgajatelji iz drugih županija Republike Hrvatske.
Treći ciklus ( 2015., 2016., 2017. ) polazilo je dvdesetak odgajatelja iz svih dijelova Republike Hrvatske.
U studenom 2018. započeo je četvrti ciklus seminara u kojem sudjeluje dvadesetak odgajatelja, također iz raznih dijelova Hrvatske.

Slijede nazivi tema svih seminara, a klikom na pojedini naziv otvorit će vam se detaljan program svakog seminara.

1. seminar: Odgoj za održivi razvoj u svijetu i našoj pedagoškoj teoriji i praksi
2. seminar: Komunikacija - temelj odgoja za okoliš i održivi razvoj
3. seminar: Učenje svim osjetilima – temelj zdrave osobnosti 1. dio
4. seminar: Učenje svim osjetilima – temelj zdrave osobnosti 2. dio
5. seminar: Dijete – zdravlje - prehrana
6. seminar: Suradnja s roditeljima
7. seminar: Komunikacija govorom, glazbom i likovnim izrazom u odgoju za održivi razvoj
8. seminar: Suradnja s vanjskim institucijama u provedbi programa odgoja za održivi razvoj
9. seminar: Dijete i priroda
10. seminar: Ekološki projekti


Ispiši stranicu