Aktualne edukacije u vrtiću i gradu

  • U organizaciji AZOO -a: "Razvoj ključnih kompetencija: Poduzetnička kompetencija - inicijativnosti i poduzetnosti"

                                                   "Jaslički kurikulum"

  • Prezentacija priručnika "Dječji talenti"
  • Predavanje dr. Ranka Rajovića: NTC sustav učenja - "Kako igrom uspješno razvijati djetetov IQ"

Ispiši stranicu