Međunarodna EKO škola

Od travnja 2009. godine naš vrtić ima status Međunarodne eko-škole i nositelj je zelene zastave. Do statusa Međunarodne eko - škole došli smo kroz 4 osnovna stadija i 7 koraka koji su podrobno opisani na stranici Udruge "Lijepa naša".

A kako smo mi proveli program od 7 koraka?

1. korak - Osnivanje odbora Eko - škole

Članovi našeg Eko odbora su ravnateljica, pedagoginja, 2 odgajateljice, domar, 4 roditelja, regionalna koordinatorica i predsjednik Vijeća gradske četvrt Trešnjevka-jug.

2. korak - Ocjena stanja okoliša

3. korak - Plan djelovanja/izrada programa rada

Od predloženih projekata za dobivanje statusa Međunarodne eko – škole izabrali smo projekt VODA. Cilj projekta je racionalna potrošnja i štednja vode u vrtiću, stjecanje znanja i iskustva o vodi u radu s djecom i eko odlukama i akcijama utjecati na štednju vode u vrtiću.Za sve djelatnike i djecu u vrtiću organizirana je edukacija o racionalnoj potrošnji i uštedi vode.

4. korak - Praćenje stanja i ocjenjivanje

Za praćenje i vrednovanje stanja, vođenje zabilješki i ocjenjivanje zaduženi su domar i Eko - patrola. Zadatak eko - patrole je redovito praćenje i bilježenje pravilnog rukovanja i ispravnosti slavina za vodu.

5. korak - Rad prema Godišnjem planu i programu rada Eko-vrtića

6. korak - Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

S radom naše Eko-škole upoznali smo Radio Sljeme i Školske novine. Projektni dan - Dan Eko-škole održan je 28.svibnja 2009., a završen je svečanim podizanjem Zelene zastave.

7. korak - Eko kodeks
Za eko kodeks odabrali smo stihove iz naše eko himne:

Mama i tata
i naša planeta
uče nas isto
djeca smo svijeta!

Maknemo smeće
zasadimo cvijet
bit će nam ljepši
ovaj naš svijet!


Ispiši stranicu