Radnici

Ravnateljica:

Lidija Janeš - Ravnateljica
Radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda  11.00 - 18.00
                         utorak, četvrtak, petak  09.00 - 15.00


Stručni tim:

Petra Plevnik - Pedagoginja
Radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, petak  08.00 - 15.00
                         utorak, četvrtak  10.00 - 17.00
 
   
Jasenka Kokelj - Zdravstvena voditeljica
Radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, petak  08.00 - 15.00
                         utorak, četvrtak  10.00 - 17.00
 
   
Vjera Badelj - Psihologinja
Radno vrijeme: utorak, četvrtak, petak  08.00 - 15.00
                         ponedjeljak, srijeda  10.00 - 17.00
 
 
Tatjana Čučković - Logopedinja
Radno vrijeme: utorak, četvrtak, petak  08.00 - 15.00
                         ponedjeljak, srijeda  10.00 - 17.00

 

Odgajateljice:

Dubravka Barišić  Kristina Dukić
Snježana Stanić  Marijana Delić Oštarčević
Olivera Pleše  Gordana Masnica  
Sanjica Raguž  Julkica Šincek Kusulja
Nada Turković  Senka Šteković
Manuela Glavaš  Nataša Vujković
Katica Hrkač  Božana Lukić
Katarina Rogić  Ines Markus
Jadranka Barlović  Jasenka Pauk Majdov
Marina Hubak  Ivna Jambrešić
Silvija Milić  
Marijana Essert Palić    

 

Odgajateljice Eko vrtića:

Vesna Šarić  Ivanka Rohak
Đurđica Čanić  Nikolina Kostanjski
Sergejevna Pavuša  Anita Andics Hernest
Zrinka Šantalab  Maja Kolobarić
Barbara Matojina  Marija Bednjanec
Olga Guina  Gordana Merle
Ksenija Ljubaj  Ivana Šilić
Ksenija Blagec  Josipa Bobić
Irena Petrak  Maja Rumec Lazarin
Sanja Simić  

 

Tajništvo:

Borka Brnadić - Tajnica

 

 

Računovodstvo:

Ivona Kale - Šefica računovodstva
Robertina Galić - Račuvodstvena djelatnica
Mladen Ožvald - Ekonom
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Kuharice i kuhar: Servirka Eko vrtića:
Predrag Knežević - glavni kuhar  Božica Boltužić
Ljiljana Gagula
Branka Šestan
Igor Lazarević
   

 

 

Spremačice, domar i krojačica:

Marijana Trbušić
Svjetlana Pejić
Branka Omazić
Serafina Brisevac
Dijana Breščaković
Senada Mehmedović
Željka Zlodi
Martina Šarec
Ruža Šedlbauer - krojačica

 


Ispiši stranicu