Radnici

Ravnateljica:

Lidija Janeš - Ravnateljica
Radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda  11.00 - 18.00
                         utorak, četvrtak, petak  09.00 - 16.00


Stručni tim:

Petra Plevnik - Pedagoginja
Radno vrijeme:  08.00 - 15.00
                        
 
   
Jasenka Kokelj - Zdravstvena voditeljica
Radno vrijeme:  08.00 - 15.00
                         
 
   
Vjera Badelj - Psihologinja
Radno vrijeme:  08.00 - 15.00
                         
 
 
Tatjana Čučković - Logopedinja
Radno vrijeme:  08.00 - 15.00
                         

 

Odgajateljice:

Dubravka Barišić  Kristina Dukić
Snježana Stanić  Marijana Delić Oštarčević
Senka Šteković  Gordana Masnica  
Sanjica Raguž  Nataša Vujković
Nada Turković  Božana Lukić
Manuela Glavaš  Ines Markus
Zrinka Šantalab  Jasenka Pauk Majdov
Katarina Rogić  Ivna Velički
Jadranka Barlović  Nikolina Kosalec
Marina Hubak  Dorotea Brajnić
Silvija Milić  
Josipa Bobić  

 

Odgajateljice Eko vrtića:

Vesna Šarić  Ivanka Rohak
Đurđica Čanić  Nikolina Kostanjski
Sergejevna Pavuša  Anita Andics Hernest
Marijana Essert Palić    Maja Kolobarić
Barbara Matojina  Marija Radoš
Olga Guina  Gordana Merle
Ksenija Ljubaj  Ivana Šilić
Ksenija Blagec  
Irena Petrak  
Sanja Simić  

 

Tajništvo:

Borka Brnadić - Tajnica

 

 

Računovodstvo:

Ivona Kale - Šefica računovodstva
Robertina Galić - Račuvodstvena djelatnica
Adrijan Marković - Ekonom
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Kuharice i kuhar: Servirka Eko vrtića:
Predrag Knežević - glavni kuhar  Božica Boltužić
Ljiljana Gagula
Branka Šestan
Igor Lazarević
   

 

 

Spremačice, domar i krojačica:

Marijana Trbušić
Branka Omazić
Serafina Brisevac
Željka Zlodi
Martina Šarec
Dijana Breščaković
Senada Mehmedović- krojačica
Saša Marković - domar
 
 

 


Ispiši stranicu