Tko smo mi?

TKO ŠTO RADI U VRTIĆU….

O djeci, hrani, organizaciji, sigurnosti, čistoći, uplatnicama…brine 69 zaposlenika…

  • RAVNATELJICA  brine o organizaciji rada, materijalnim uvjetima, zakonima i pravilnicima…općenito o svemu
  • PEDAGOGINJA   radi na poslovima praćenja i unapređivanja odgojno obrazovnog procesa. u timskom radu s odgajateljima istražuje i obogaćuje redoviti i specijalizirane programe. U cilju jačanja stručne i profesionalne kompetencije odgajatelja organizira različite oblike i sadržaje stručnog usavršavanja.
  • PSIHOLOGINJA   procjenjuje i prati psihofizički razvoj djeteta, prepoznaje posebne potrebe u razvoju, te individualno radi s djecom. Zajedno s odgajateljima planira odgojno-obrazovni rad. Kroz savjetodavni rad roditeljima pruža pomoć u rješavanju odgojnih problema i zadovoljavanju posebnih potreba djeteta.      
  • LOGOPEDINJA   provodi rehabilitaciju djece s poremećajem glasovno – govorno – jezične komunikacije putem logopedske prevencije, dijagnostike i tretmana. Navedeno ostvaruje kroz neposredan rad s djecom, savjetodavni rad s roditeljima, rad s odgajateljicama.           
  • ZDRAVSTVENA VODITELJICA  radi na očuvanju i unaprjeđenju zdravlja djece i odraslih, brine o pravilnoj prehrani i higijeni (djece, prostora, pribora…). Provodi zdravstvenu edukaciju i savjetodavni rad svih zaposlenih, djece i roditelja.          
  • ODGAJATELJICE planiraju, provode i valoriziraju odgojno – obrazovni rad s djecom. Svakodnevno kroz raznovrsne aktivnosti potiču cjelovit razvoj djeteta, uvažavajući njegove potrebe i prava. Važni aspekti njihovog rada su ostvarivanje kvalitetne komunikacije s roditeljima i kontinuirano stručno usavršavanje.
  • TAJNICA brine o provedbi zakona i pravilnika, surađuje s roditeljima, vodi propisanu dokumentaciju…       
  • RAČUNOVODSTVENI RADNICI I EKONOM vode brigu o cjelokupnom financijskom i materijalnom poslovanju vrtića, te o uplatama roditelja.          
  • KUHARICE …Brinu da djeca svakodnevno dobro i kvalitetno jedu.
  • DOMAR, SPREMAČICE I KROJAČICA brinu o tome da je naše okruženje sigurno, čisto i uredno.

Ispiši stranicu