Priprema djeteta za polazak u školu

Početak školovanja postavlja pred dijete niz novih obveza i zahtjeva: spremanje torbe, pisanje zadaće, učenje, dolazak na vrijeme… Kako bi dijete moglo što bolje i spremnije udovoljiti tim zahtjevima potrebno je da dosegne određeni stupanj fizičke, intelektualne, emocionalne i socijalne zrelosti te samostalnosti.


Fizička zrelost:
•tjelesni razvoj 

Obilježja: odgovarajuća težina (19-25kg), visina (115 – 125cm) i tjelesne proporcije, dobra ravnoteža i koordinacija osnovnih pokreta

Poticanje razvoja: igre s loptom, trčanje, penjanje, skakanje preko konopca, igra „Gumi-gumi“, plivanje, klizanje, koturanje

•fina motorika (spretnost prstiju)

Obilježja: pravilno držanje olovke, izrezivanje jednostavnih oblika, precrtavanje, crtanje brojki i slova po uzoru, pisanje vlastitog imena

Poticanje razvoja: izrezivanje; lijepljenje i sastavljanje izrezanih dijelova, nizanje kuglica, tjestenine ili plodova na konac, crtanje i preslikavanje, šivanje gumba, zakopčavanje, vezanje čvorova i mašni, uporaba pribora za jelo, modeliranje glinom, plastelinom ili tijestom

Intelektualna zrelost:
•govorna razvijenost 

Obilježja: pravilan izgovor svih glasova, pravilno korištenje glagolskih vremena, množine i veznika, upotreba složenih gramatički ispravnih rečenica, usvojena glasovna analiza i sinteza, razumijevanje govora

Poticanje razvoja: prepričavanje priče ili događaja, poticanje na verbalno izražavanje svoji misli i osjećaja, recitiranje pjesmica ili brojalica, igre riječima (rima, rastavljanje riječi na slogove i glasove, pronalaženje riječi koje počinju ili završavaju istim glasom, sastavljanje riječi od slogova i glasova), predstavljati dobar govorni model djetetu

•razvijenost opažanja, vremenska i prostorna orijentacija

Obilježja: analiziranje različitih osobina predmeta i pojava (boje i nijanse boja, geometrijski likovi, količinski odnosi veće-manje-jednako), usvojenost pojma broja, mehaničko brojanje do 30, zbrajanje i oduzimanje na konkretnom materijalu do 10, usvojen pojam godišnjih doba te vremenskih ( danas, sutra, jučer, dani u tjednu, razlikovanje doba dana) i prostornih odnosa ( lijevo-desno, gore-dole, ispod-iznad, ispred-iza, između)

Poticanje razvoja: svakodnevne aktivnosti ( šetnje, odijevanje, pospremanje, poticanje djece da pričaju ono što vide), slikovnice, slagarice, konstruktivne igre, radni listovi i dječji časopisi, raspoznavanje likova i traženje razlika na slici, opisivanje slike (gore, dole…), traženje određenog predmeta (npr. velike kocke među malima), sortiranje predmeta prema određenom svojstvu (boja, oblik, veličina), dovršavanje započetog crteža, slušanje glazbe

•voljno pamćenje i pažnja

Obilježja: hotimična pažnja (15minuta), igranje i bavljenje aktivnostima i do 60 minuta s povremenim otklonima pozornosti, voljno pamćenje razumljivih i smislenih sadržaja (pamćenju pomaže dobro razvijen govor)

Poticanje razvoja: vježbanje zapamćivanja (brojeva telefona, kućne adrese, datum rođenja), ponavljanje pjesmica i brojalica koje uče u vrtiću, igranje igara (domino, memory, slagarice, rješavanje labirinta, čovječe ne ljuti se i dr.)

Emocionalna i socijalna zrelost:

Obilježja: stabilnost i kontrola emocionalnih izljeva, tolerancija na frustracije, ustrajnost, mogućnost odgode zadovoljenja potrebe, radost zbog uspjeha, podnošenje neuspjeha i ponovno pokušavanje, usvojenost normi ponašanja, podređivanje vlastitih želja pravilima grupe, suradnja s djecom i odraslima

Poticanje razvoja: omogućavanje djetetu da planira i provede zamišljenu aktivnost do kraja, razvijanje samopouzdanja (pohvalite dijete za ono što je pozitivno napravilo ili pokušalo napraviti, ne kritizirajte, budite strpljivi, usmjeravajte ali ne radite umjesto njega), poticanje inicijative, zajedničko čitanje priča i gledanje filmova s tumačenjem postupaka likova, igre s pravilima

Samostalnost:

Obilježja: samostalnost u zadovoljavanju svojih potreba i obavljanju navika ( hranjenje, svlačenje i oblačenje, odlazak na spavanje, upotreba toaleta, briga o svojim stvarima i igračkama)

Poticanje razvoja: zadužiti dijete nekim jednostavnim zadacima (brisanje suđa, postavljanje stola, zalijevanje cvijeća, briga o kućnim ljubimcima, odlazak u trgovinu), kontrola i povremeni poticaji za kulturno ophođenje (pozdravljanje, oslovljavanje), upućivanje i vježbanje prelaska ceste i kretanja po ulici (uvježbati najsigurniji put do škole)

Ne zaboravite!

Dominantni oblik učenja djece je oponašanje i identifikacija s osobama uz koje su emocionalno vezana, stoga imajte ne umu da ste svaki trenutak model za učenje vašem djetetu i da je svaka životna situacija odgojna.
Zajedno s djetetom kupite potreban pribor za školu, omotajte knjige i bilježnice, uredite njegov radni kutak. Prije početka škole u tom kutku igrajte s njim igre po 15-tak minuta, a kasnije 2x15minuta, s malom pauzom, radi stjecanja radnih navika učenja u tom prostoru.


Preporučujemo ove knjige:

Igrom do čitanja, Čudina Obradović,M., Zagreb: Školska knjiga, 1995.

Matematika prije škole, priručnik za roditelje i odgajatelje, Zagreb: Školska knjiga, 2002.

Kako pripremiti dijete za školu, Hitrec G., zagreb: Školska knjiga, 1991.

Čitanje i pisanje, priručnik za roditelje i odgajatelje, Britton L., Zagreb: Hena com,2003.


Želimo Vama i Vašoj djeci puno uspjeha i sretnih trenutaka u školi!


                                                                                                          Vjera Badelj, prof. psihologije


Ispiši stranicu