Engleski program

U skladu s humanističko-razvojnom koncepcijom ovaj program u prvi plan stavlja dijete, njegove potrebe, prava te sustavno poticanje cjelovitog razvoja djeteta.
Znanstvene spoznaje pokazuju da je predškolska dob povoljno životno razdoblje za usvajanje stranog jezika, zbog bioloških i psiholoških prednosti koje omodućuju lakše i brže usvajanje pravilnog izgovora, ritma i intonacije.

U 2009. godini osigurani su svi uvjeti za uvođenje Plana i programa cjelodnevnog ranog učenja engleskog jezika. Na osnovu anketnog ispitivanja roditelja formirana je jedna skupina djece u dobi od 3 - 6 godina u područnom objektu.
Program provode odgajateljice koje su završile tečaj za stručno osposobljavanje voditelja predškolskih programa engleskog jezika na Učiteljskom fakultetu.

CILJ PROGRAMA :

 • stvarati adekvatne poticaje i okruženje za cjelokupni razvoj djeteta, posebno one kojima će se zadovoljiti djetetova potreba za učenjem stranog jezika, tako da će se rano učenje engleskog jezika realizirati kroz svakodnevni praktičnoživotni situacijski pristup rada s djecom


ZADAĆE PROGRAMA:

 • razvijati kod djeteta senzibilitet za engleski jezik
 • poticati i motivirati dijete na situacijsko učenje riječi i jezičnih i fonetskih formi engleskog jezika
 • poticati djetetovu samoaktivnost i interes za postupnim slušanjem, razumijevanjem i usvajanjem engleskog vokabulara
 • postupno razvijati kod djeteta vještinu komuniciranja na engleskom jeziku
 • usvajanje engleskog jezika kod igru kao temeljnu aktivnost predškolskog djeteta
 • razvijati interes djeteta za druge zemlje i ljude čiji jezik uče, upoznati anglosaksonsku kulturu i običaje
 • poticati djetetov cjelokupni razvoj uz primjenjivanje metoda učenja engleskog jezika

METODE RADA:
Metode i oblici rada bit će usklađeni sa psihofizičkim mogućnostima i potrebama djece predškolskog uzrasta. Osnovno je situacijsko i aktivno učenje, jezik se uči na prirodan način:

 • igra ( stvaralačka, spontana, didaktička )
 • metoda demonstracije
 • metoda razgovora
 • metoda praktičnih radova
 • projektna metoda
 • metoda interaktivnog učenja ( računalo )

TEME I SADRŽAJI PROGRAMA za rano usvajanje engleskog jezika usklađeni su s temama redovnog programa i specijaliziranog programa "Odgoj za okoliš". Planirani program realizirat će se kroz tematske cjeline, za prvu i drugu godinu učenja engleskog jezika:

 • TO SAM JA
 • MOJA OBITELJ I MOJ DOM
 • MOJ VRTIĆ, MOJI PRIJATELJI
 • MOJ GRAD
 • RAD LJUDI
 • PRIRODA I OKOLIŠ
 • BLAGDANI, SVEČANOSTI, ROĐENDANI
 • BROJEVI, BOJE, PROSTORNI ODNOSI, OBLICI I VELIČINE

Ispiši stranicu