Financijski planovi i izvješća

FINANCIJSKI PLANOVI:


Financijski plan 2021.-2023.

Rebalans financijskog plana za 2022. godinu:

 Obrazloženje rebalansa 2022.
 Rebalans 2022.pdf
 Rebalans 2022.xls
 Procedure 1
 Procedure 2


Financijski plan 2023. - 2025.
Obrazloženje fin. plana


FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

Financijsko izvješće 2022.
Bilješke 2022.


Financijsko izvješće za 2021. godinu:
            1.dio
            2.dio

Ispiši stranicu