Upravno vijeće


Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Srednjaci su:

Ksenija Blagec, predstavnica iz reda odgojitelja i stručnih suradnika
Vlaho Đangradović, predstavnik roditelja
Maja Lisska, predstavnica Osnivača
Lana Molvarec, predstavnica Osnivača
Nikola Tomašegović, predstavnik Osnivača
 
Kontakt Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Srednjaci:
upravnovijece.srednjaci@gmail.com


Poslovnik o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Srednjaci
Odluka o načinu uvida trećih u neposredan rad Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Srednjaci

Sukladno obvezi Dječji vrtić Srednjaci omogućava neposredan uvid javnosti u rad Upravnog vijeća. Fizičkim osobama i predstavnicima pravnih osoba koje nisu pozvane na sjednicu, osigurat će se neposredan uvid u rad Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Srednjaci pod uvjetom da svoj dolazak putem zahtjeva dostave vrtiću najkasnije 48 sata prije održavanja sjednice na e-mail vrtic.srednjaci@zagreb.hr.
Obveza javnosti rada znači da predstavnici javnosti imaju pravo prisustvovati sjednicama uz prethodnu najavu, ali ne smiju remetiti rad i tijek sjednice, nemaju pravo na sudjelovanje u radu sjednice, sudjelovanje u raspravi ili javno iznošenje svojih stavova i mišljenja za vrijeme trajanja sjednice.
Moguće je osigurati neposredan uvid u rad Upravnog vijeća samo jednoj osobi, s obzirom na prostorne i tehničke ograničenosti prostora u kojem se održava sjednica.
Pravo prvenstva za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća utvrđuje se prema vremenu prijavljivanja.
Osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici o tome će biti obaviještene usmeno ili telefonski najkasnije 4 sata prije početka sjednice.
 
Dječji vrtić Srednjaci nije obvezan osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup informacijama prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.
O isključenju javnosti odlučuje Upravno vijeće Vrtića.


Pozivi Zaključci
19. sjednica Upravnog vijeća
18. sjednica Upravnog vijeća

17. sjednica Upravnog vijeća

16. sjednica Upravnog vijeća

15. sjednica Upravnog vijeća

14. sjednica Upravnog vijeća

13. sjednica Upravnog vijeća

12. sjednica Upravnog vijeća

11. sjednica Upravnog vijeća

10. sjednica Upravnog vijeća

9. sjednica Upravnog vijeća

8. sjednica Upravnog vijeća
7. sjednica Upravnog vijeća
6. sjednica Upravnog vijeća
5. sjednica Upravnog vijeća
4. sjednica Upravnog vijeća
3. sjednica Upravnog vijeća
2. sjednica Upravnog vijeća
1. sjednica Upravnog vijeća
19. sjednica Upravnog vijeća
18. sjednica Upravnog vijeća
17. sjednica Upravnog vijeća
16. sjednica Upravnog vijeća

15. sjednica Upravnog vijeća

14. sjednica Upravnog vijeća

13. sjednica Upravnog vijeća

12. sjednica Upravnog vijeća

11. sjednica Upravnog vijeća

10. sjednica Upravnog vijeća

9. sjednica Upravnog vijeća

8. sjednica Upravnog vijeća
7. sjednica Upravnog vijeća
6. sjednica Upravnog vijeća
5. sjednica Upravnog vijeća
4. sjednica Upravnog vijeća
3. sjednica Upravnog vijeća
2. sjednica Upravnog vijeća
1. sjednica Upravnog vijeća


Ispiši stranicu