Jelovnik

                                            TJEDNI JELOVNIK 
            

                                                        
                                                
 
                                             
                                                        4. 1. - 8. 1. 2021.

 
                                                   11. 1. - 15. 1. 2021.

 
                                                   18. 1. - 22. 1. 2021.
                                                                         

 


                                                                     DNEVNI JELOVNIK

 


                                                                                                                                                                                       

                                    
           
                 

                       

Sezonski dnevni jelovnici su nastali tijekom realizacije projekta „Pravilna prehrana u dječjim vrtićima Grada Zagreba“ u organizaciji Grada Zagreba, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Prehrambeno biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 Predstavljaju standard prehrane u dječjim vrtićima Grada Zagreba s aspekta nutricionista, jer za vrijeme 10 satnog boravka u vrtiću, osiguravaju zadovoljavanje do 75 % djetetovih dnevnih potreba za nutrijentima.

                 

                         

                        

                         

                            
                            

                              

                          

                                                        

 


Ispiši stranicu