Jelovnik

                                            TJEDNI JELOVNIK 
      
                                  

                                                 15. 11. - 19. 11. 2021.

 
                                                22. 11. - 26. 11. 2021.

 
                                                29. 11. - 3. 12. 2021.
                                                                         

                                          DNEVNI JELOVNIK


 


Sezonski dnevni jelovnici su nastali tijekom realizacije projekta „Pravilna prehrana u dječjim vrtićima Grada Zagreba“ u organizaciji Grada Zagreba, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Prehrambeno biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 Predstavljaju standard prehrane u dječjim vrtićima Grada Zagreba s aspekta nutricionista, jer za vrijeme 10 satnog boravka u vrtiću, osiguravaju zadovoljavanje do 75 % djetetovih dnevnih potreba za nutrijentima.

                 

                         

                        

                         

                            
                            

                              

                          

                                                        

 


Ispiši stranicu